Sånn kan en CV også se ut. Her er min egen arbeidserfaring, utdannelse og kompetanse presentert i en visuell infografikk. Under bildet av CV-en forklarer jeg forskjellen på en presentasjon og en infografikk.

Infografikk CV for Margrete Tennfjord

Infografikk CV for Margrete Tennfjord

Det finnes to hovedtyper dokumenter som tradisjonelt inneholder data som er grafisk eller visuelt presenterte. Det er presentasjoner (ofte en PowerPoint) og infografikker. Det er mange likheter mellom dem. Begge prøver å formidle data på en måte som er rask og lett å forstå. Gode ​​presentasjoner og infografikker skal også fortelle en historie, og de bør har et klart mål om hva de prøver å formidle.

Men det er også noen vesentlige forskjeller – en presentasjon er vanligvis muntlig, mens en infografikk er vanligvis noe en person leser og fordøyer på egen hånd. I en presentasjon forteller du historien, og grafikken i lysbildene støtter din historie. I en infografikk må grafikken fortelle historien for deg. Den må være tydelig bare ved å se på den, fordi du ikke er der for å forklare den for målgruppen. Derfor du må sørge for at grafikken leder leserens øye til de viktige punktene du prøver å formidle.

En annen viktig forskjell er bruken av mål. Under en presentasjon vil du sannsynligvis prøve å gi informasjon til publikum. For eksempel hvor mye penger din avdeling har omsatt for i en bestemt periode, et forslag til budsjett eller en ny idé. Du har gjort forskningen og du har alle svarene. Målet ditt er å formidle denne informasjonen til andre. Hvis det oppstår spørsmål under presentasjonen, har du svar på alle disse spørsmålene.

En god infografikk utløser en annen respons. Målet handler mindre om å gi svar eller å få godkjenning. Det handler mer om å gi informasjon som fører til enda flere spørsmål. En god infografikk gir ikke nødvendigvis alle svar, men det avslører data på en visuell måte som vekker leserens interesse og tvinger dem til å komme til sine egne konklusjoner. De fleste ønsker å kjøre gjennom en presentasjon så raskt som de kan – bare fortelle meg hva jeg trenger å vite. En infografikk er noe en leser vil bli oppslukt av, slik at de kan danne sine egne konklusjoner om dataene.

Du har hørt folk si at lysbilder i en presentasjon bør være enkle og bør bare vise en begrenset mengde informasjon. Det er som regel fordi du er i rommet og kan gi ytterligere data om nødvendig. Du ønsker å være i fokus, ikke lysbildet. Men med en infografikk er ordet «enkel» rett og slett ikke er i vokabularet. En infografikk skal presentere nok data til å gi betrakteren til å trekke sine egne konklusjoner. Det er selvfølgelig viktig å få frem din historie riktig – å forstå spørsmålene og svarene rundt dataene dine er nøkkelen til en god infografikk.

Ønsker du hjelp med å lage en infografikk eller CV?  Ta kontakt med meg.

Fremtidstrender i bioingeniørfaget er en rapport laget for Bioingeniørfaglig institutt, NITO. Denne infografikken er en oppsummering av de viktigste temaene i rapporten.

Infografikk NITO 2014

Fremtidstrender i bioingeniørfaget, infografikk for BFI/NITO.

Firmaet Lifeline arbeider med produkter innen veterinærmedisin og dyrehelse. OPAL design har laget deres markedsmateriale, logo og også bidratt med innspill på innhold i «Spillet om helsen» som bildet viser.

Eksempel på arbeid gjort for Lifeline AS.

Eksempel på arbeid gjort for Lifeline AS.

For Bioingeniørfaglig institutt, NITO har OPAL design laget alt materiale til Nordisk kongress for bioingeniører. Illustrasjoner ble laget med bioingeniør-tankegang.

Plakat og illustrasjon for NITO, Bioingeniørfaglig institutt

Plakat og illustrasjon for NITO, Bioingeniørfaglig institutt