De siste to årene har jeg arbeidet for Bioingeniørfaglig institutt hos NITO med profilering av deres nordiske kongress for bioingeniører og grafisk materiale innen bioingenørfaget.

Wedside 2013_DECOR_NITO